Top

CRM yazılımları ile satış yapmanın dayanılmaz hafifliği ile hemen tanışın!

CRM yazılımları ile satış yapmanın dayanılmaz hafifliği ile hemen tanışın!

İşletmelerin son yıllarda CRM yazılımları ile satışa yönelmelerinin en büyük nedeni, ticaretin doğası gereği doğrudan ilişki yönetimiyle ilgili olmasıdır. Bu nedenle, sayısız iletişimin kayıt altına alınması ise satışta başarı için ister istemez gerekli hale geliyor. Nitekim, Forbes ve Brainshark tarafından yapılan bir araştırmaya göre, en iyi performans gösteren şirketlerin% 55’i CRM yazılımları gibi satış etkinliği teknolojisine yatırım yapan şirketlerdir. CRM’de artan yatırım trendi, CRM programlarının satış ve yatırım getirisini artırma yeteneğinin doğrudan bir yansımasıdır.

CRM uygulamaları, satış ekiplerinin işini nasıl kolaylaştırıyor? Nasıl bir satış silahı olma özelliği taşıyor ki, satışı kapatmak noktasında son derece etkili olabiliyor? Gelin hep birlikte bu soruların cevaplarına bakalım;

 

crm yazılımları1-CRM Yazılımları: Doğru zamanda, doğru yerde olmak 

Zamanlama, genellikle bir anlaşmayı kapatma ile bir anlaşmayı kaybetme arasında fark yaratabilir. Potansiyel bir müşterinin nihai bir satışla ilgili olarak nerede durduğunu bilirsek, müşteriyle o çerçevede iletişim içinde olabiliriz. Bazı müşteriler yalnızca bilgi toplama ve seçenekleri karşılaştırma ile ilgilenirken, bazıları ise bir fiyat teklifi almaya ve bir sözleşmeyi sonuçlandırmaya hazır durumda olabilir. Bu hassas dengede zamanlama gerçekten çok kritik. CRM ile satış temsilcileri doğru zamanı belirleyerek, satışa ne kadar yakın olduğunu ve aşamalarını hesap edebilir.

 

crm yazılımı2-CRM Yazılımları: Veri girişi için zamanı etkin kullanmak

Satışçılar potansiyel müşterilerine daha fazla zaman ayırmak isterler. Ancak manuel veri girişi buna engel teşkil eder. CRM yazılımları ile otomatik veri girişi imkanı, zaman kaybının önüne geçer. Bu özellik, aynı zamanda öne çıkan potansiyel müşterilerin yakın takibini kolaylaştırır.

 

crm programları3-CRM Yazılımları: Strateji geliştirmek için analitikten yararlanmak

CRM uygulamaları yalnızca müşteri bilgilerini depolamak için kullanılmaz. Ayrıca, satış ekiplerinin satış performansını izlemek ve gerektiğinde taktikler geliştirmek için de kullanabileceğimiz bir raporlama aracıdır. CRM programları çeşitli raporları içerebilir; satış döngüsü raporları, karlılık ve gelir, finansal tahminler. Bu raporlar sayesinde satış sürecindeki zayıflıkları ve darboğazları izole edebiliriz.

 

crm yazılımları neye yarar4-CRM Yazılımları: Tüketicilerin ihtiyaçlarını öngörmek

CRM, yalnızca bir müşterinin satın almaya hazır olup olmadığını görmemizi sağlamaz, aynı zamanda ihtiyaçları paralelinde onlarla iletişime geçmemizi kolaylaştırır. Hele de bir pazarlama otomasyonu platformuyla entegre edildiğinde çok daha efektif bir şekilde sonuca ulaşmamız mümkündür. Satış öncesi sürece ilişkin ölçümler, satış temsilcilerinin satışı kapatması için gereken bilgiye ulaşmasını sağlar.

Bu veri, bir müşterinin satış potansiyeli açısından nerede durduğu, hangi kanaldan geldiği, hangi materyalleri okuduğu veya indirdiğine ilişkin bir bakış açısı kazandırdığı gibi, geçmişte hangi tekniklerin başarıya ulaştığı, hangi tekniklerin ise başarısız olduğu konusunda da aydınlanma sağlayabilir.

 

5-CRM Yazılımları: Müşterilerle ilişkileri geliştirmek

Herşey dijitalleşmeye başlasa da değişmeyen bir gerçek var ki, insanlar tanıdıkları bildikleri yerden satın almayı tercih ederler. CRM yazılımları da müşterilerle ilişkileri geliştirmek konusunda etkili bir araçtır. Çünkü, satış yapmak için müşteri profillerini ve ihtiyaçlarını anlamak zorunludur. Bu durum mevcut müşteriler ( çapraz satış ve satış sonrası girişimler) için olduğu gibi, yeni alıcılar için de geçerlidir.

Müşteri veri tabanı olarak, CRM alıcıları anlamada çok değerli bilgileri (iletişim tarihçesi, satın alma geçmişi vs) tutabilir. Tüm bunlar, satış ekibi tarafından müşterilerin daha iyi anlaşılması, müşteri deneyiminin geliştirilmesi ve daha fazla satış fırsatının kapatılması için kullanılabilir.

Müşteriyle el sıkışmak bir satışı kapatmanın en geleneksel yoludur. Ancak işin ölçeği büyüdükçe, satışı geliştirme aksiyonlarına ihtiyacımız olacaktır. Etkili satış için müşterimizi anlamak, ihtiyaçlarını ve zamanını tespit edebilmek, satış ekiplerine işine yarayacak doğru veriyi sağlamak, etkin satış için önemli unsurlardır. İyi bir CRM yazılımı, bu unsurları desteklemelidir.  Siz de iyi bir CRM programına ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız, Ofisim CRM’i hemen ücretsiz deneyebilirsiniz.

 

Hemen Ücretsiz Deneyin!